Viziune, Valori, Misiune

Viziune

Să devenim leader inspirațional în domeniul educației, formând Copii-valoare, pregătiți pentru societate, Copii ce își vor crea o viață împlinită. 

De asemenea, ne dorim crearea unei comunități puternice de părinți,  comunitate implicată în viața Copilului și în viața socială.

 

Viziunea Avanti Montessori este de a aplica principiile dezvoltate de Dr. Maria Montessori pentru a crea și a susține un mediu sigur, de susținere, care oferă oportunități bogate de satisfacere a nevoilor academice, emoționale, fizice, spirituale și sociale ale fiecărui copil. Un mediu în care Copiii noștri pot deveni membri independenți, responsabili, contribuind la comunitatea mondială, oferindu-le în același timp libertatea de a explora, de a coopera, de a crea și de a deveni cercetători pe tot parcursul vieții.

Valori

A utenticitate și armonie în abordarea actului educațional

V alorizare și vizualizare a imensului potențial din ființa umană

A preciere și ascultare a „vocii” ființei umane

N aturalețe în procesul educațional

T rezire și transmitere a tradiției românești străbune

I ubire necondiționată a ființei ca întreg (creșterea Aripilor)

Misiune

Misiunea noastră este de a construi un mediu fertil, propice pentru creșterea și împlinirea fiecărui Copil și de a facilita procesul pe care M. Montessori l-a numit normalizare (disciplină interioară, încredere în sine, stimă de sine și preferință pentru activitate cu scop intenționat), pentru a permite Copilului să-și construiască personalitatea umană adevărată și să posede „claritate în viziune ce îi va permite [Copilului] să poată direcționa și modela viitorul omenirii.” (Montessori M., 1988, The Absorbent Mind, pag. 8)

Programul oferit de Gradinița Avanti este un program de educație integrat și armonios, bazat pe valorile sistemului educațional Montessori, program menit să asigure dezvoltarea emoțională, fizică, socială și intelectuală a Copilului.

Astfel, punem bazele dezvoltării unui adult independent, echilibrat și încrezător în forțele proprii ce va aduce plus valoare acestei lumi. Aici, la Avanti, construim o comunitate puternică, unde toți partenerii implicați: Educatori – Părinți – Parteneri Sociali, contribuie la dezvoltarea unui proces de educație care să ofere copiilor libertatea să exploreze, să creeze, să coopereze, să devină ei înșiși. Ne propunem ca, prin tot ceea ce facem, alături de părinți, să pregătim Copiii pentru Viitor.
Avanti  este “ parte integrantă din schimbarea pe care vrem să o vedem în lume” și contribuția noastră la o lume mai bună și mai împlinită.