Curriculum

Grădinița Avanti Montessori oferă un curriculum variat ce îi ajută pe copii să-și dezvolte personalitatea în mod complex, urmând în același timp îndrumările lăsate de către Dr. Maria Montessori, așa cum sunt ele transmise ca moștenire de către Asociația Internațională Montessori (AMI). Metoda Montessori încurajează impulsul natural al copilului de a se lăsa absorbit și de a învăța din mediul înconjurător (material sau uman).

Pornind de la observațiile sale ștințifice, Dr. Maria Montessori a elaborat materiale, tehnici și arii curriculare specifice, care ajută fiecare copil să își atingă potențialul maxim oferit la naștere.

Astfel, în grădinița noastră există 5 arii curriculare specifice învățământului Montessori: viață practică, senzorial, matematică, limbaj, științe și activități culturale.

Aria de viață practică include acele activități de zi cu zi, astfel încât copilul, cât și mediul să fie îngrijite și frumoase. Activitățile de viață practică sunt puntea de legătură dintre viața în mediul familial și viața în mediul social (grădinița). Scopul activităților de viață practică este de a-i ajuta pe copii și de a-i încuraja să fie independenți, încrezători în sine, ordonați, și să le ofere momente sau contexte de concentrare. Direcțiile de acțiune sunt: grija propriei persoane, grija pentru mediu, grație și curtoazie (dezvoltarea relațiilor sociale) și activități preliminare (armonia și coordonarea mișcărilor)

Aria senzorială cuprinde activități sau exerciții ce implică descoperire, dezvoltarea și perfecționarea celor 5 simțuri: auz, văz, miros, gust și pipăit. Copilul manipulează și explorează diferite materiale senzoriale distincte, materiale ce îi trezesc interes datorită perioadei senzitive pe care acesta o traversează. Cu ajutorul acestor activități, copilul poate să distingă, să ordoneze, să clasifice și să descrie impresii senzoriale legate de lungime, înălțime, temperatură, greutate, culoare, miros etc.

Aria de limbaj vine și creează contextul pentru limbajul vorbit și cel scris. În viața unui copil există o perioadă senzorială în care atenția lui este direcționată la început către limbajul oral și ulterior către cel scris. Deprinderile sunt dobândite în mod natural. Prin materialele Montessori, educatorul ghidează indirect copilul să-și îmbogățească vocabularul și să-și perfecționeze limbajul. Copii învață să citească, să scrie și să înțeleagă sensul cuvintelor.

Aria de matematică susține și ajută la dezvoltarea minții matematice cu care ființa umană este dotată. Dr. Montessori privește matematică precum un proces mental natural ce începe de la concret și progresează către abstract. Materialele Montessori din această arie aduc în concret unele aspecte abstracte. Fiecare experiență concretă reprezintă o cărămidă solidă la dezvoltarea pe viitor a gândirii matematice abstracte.

Aria de cultură implică activități și experimente adaptate vârstei copiilor. Un element important în dezvoltarea personalității copilului este contactul cu realitatea și implicarea lui, în funcție de abilități, în această lume reală. Libertatea de care se bucură un copil în mediul Montessori îi permite să experimenteze, să observe, să manipuleze, să exploreze, să perceapă, să descopere și să clasifice. Această arie deschide noi orizonturi în viața copilului și îl ajută să înțeleagă concret cum funcționează lumea ( anumite fenomene naturale) dar și relația lăuntrică ce există între om și natură. De asemenea, copilul învață aspecte despre propria cultură, tradiții și obiceiuri. Domeniile abordate sunt geografia, zoologia, biologia, arta, muzica.